UTBILDNING

Erfarenhet

Jag är uppvuxen på ridskola, där jag tidigt tog ansvar för hästar och elever. Jag har under många år suttit med i ungdomssektionen, både som ledamot och senare ordförande. Sedan 19 års ålder har jag  huvudsakligen arbetat som ridlärare varav de senaste elva åren på heltid. Under åren har jag även arbetat med kundservice och värdskap på en skidanläggning och stugby. Under en ettårsperiod arbetade jag på ett stuteri beläget i Tidaholm, där de födde upp travhästar och svenskt halvblod. 

Jag arbetade på Skövde Ridskola under en kort period. I några år arbetade jag på Annelis ridcenter i Småland. Under åren i Småland kombinerade jag min ridlärartjänst med anställning vid grundskolan, där jag arbetade som idrottslärare och resurslärare för barn med olika funktionsvariationer. Jag var anställd som ridlärare på Vännäs Ryttarförening. Anställningen avslutades när jag blev antagen till Strömsholm, där jag 2005/2006 utbildade mig till ridlärare SRL II. Sedan 2006 har jag arbetat som ridlärare, utbildning- och SISU/LOK-stödsansvarig på Borås Fältrittklubb, som är en ridskola i Västergötlands län med ca 400 ridande elever och drygt 600 medlemmar. 

Jag har erfarenhet av att utbilda elever (både vuxna och barn samt ryttare med funktionsvariationer) från nybörjare till de mest avancerade grupperna på ridskola. Jag anser att hästen borde användas mycket mer i terapeutiskt syfte, eftersom hästunderstödda insatser ligger mig varmt om hjärtat. 

Min långa erfarenhet av att arbeta med elever, kollegor och hästar har gett mig en bra grund att stå på i min strävan efter kundnöjdhet. Jag brinner för hästnäringen och vet att det finns många driftiga och passionerade hästmänniskor i alla dess former. 

Jag har arbetat med diverse projekt under åren. Ett axplock av dessa är:

 • integration 

 • ponnyleasing av lektionshästar

 • ökat föräldraengagemang

 • arrangera clinics/fortbildningar

 • utveckla det ideella engagemanget hos t.ex. stallvärdinnor

 • utbildnings- och utvecklingsplan för lektionshästar

 • analyserat och effektiviserat stallarbetet och ergonomi på arbetsplatsen

 • förbättrat ridskolan och dess övriga verksamhet t.ex. öka kundnöjdheten och det ideella engagemang hos övriga medlemmar. 

 • verksamhetsutveckling, effektivisering av arbete och utveckling av grundverksamhet och övriga arrangemang, clinics och utbildningar.

 

Utbildningar

 • Diverse utbildningar under Svenska ridsportförbundets flagg

  • Ungdomsledare

  • Undervisa ryttare med funktionsnedsättning

  • Hästskötarexamen

  • Fortbildningar för ridlärare 

 • Värdskapsutbildning Västsverige, Biologiska YH (e-learning)

 • Ridlärare SRL II, Strömsholm 2005/2006

 • Verksamhetsledare inom hästrelaterade näringar, Biologiska Yrkeshögskola i Skara. (Innefattar kurserna: kommunikation/ledarskap, turism/rehab, affärsplan, verksamhetsutveckling/organisation, arbetsliv och ledarskap, hästen i ett internationellt perspektiv, hästanläggningar.)

Referenser

Martina Ehnar 070-945 19 65, SISU-konsulent, Borås    

Anneli Josefsson 070-533 70 39, Annelis Ridcenter

Agneta Aronsson 070-312 28 67, Ridskolan Strömsholm    

Åse Ericsson 070-324 11 11, Biologiska Yrkeshögskolan

Malin Nilsson 072-179 85 52, Borås Fältrittklubb    

Magdalena Rubensson 070-323 96 03, Skövde Ridskola

Marita Mattsson 070-326 92 51, Vara Hästsportklubb

Maria Eriksen 074-735 55 49, Älvsborgs Ryttarklubb