TJÄNSTER

Företaget erbjuder utbildad ridlärare (SRL II) för timanställning/vikariat ett eller fler/längre uppdrag. Föreläsningar med workshop, utbildning och/eller fortbildning och inspiration riktat till personal, medlemmar och/eller elever, samt bokförsäljning. Korta eller längre projektuppdrag.
 

Mycket utav det mitt företag erbjuder räknas som utbildning och verksamhetsutveckling som vänder sig till barn- och unga, satsning på ideella krafter och idrottsledare. Det innebär att ni kan söka idrottslyftet för att finansiera arvodet. Både ridsportsförbundet och riksidrottsförbundet har sökbara idrottslyft. 
 

Föreläsningar och utbildningar som genomförs i samverkan med SISU innebär i många fall att SISU tar kostnaden för dessa. Kontakta er SISU konsulent för mer information. 

 

Föreläsningsämnen riktat mot hästnäring 

(Riskola, lägerverksamhet och liknande)

Hästens välfärd

Hästens beteende, behov och etiska frågor kring hästens välfärd.

 

Ridlärarrollen 

Vem är jag i min yrkesroll? Hur kommunicerar jag med mina elever på bästa sätt? Hur tar jag hand om mig själv för att hålla längre i yrket? Att vara en förebild osv.

Undervisa ridning och teori

Undervisningsmetodik, säkerhet vid ridlektion, rutiner, undervisa med lektionshästens hållbarhet i fokus. 

Stalltjänst/hästhantering/arbetsmiljö/krishantering

Hur arbetar jag ergonomiskt och håller länge i yrket? Vad är effektivt stallarbete? Säker hästhantering? Vad är en säker och god arbetsmiljö? Hur agerar vi om olyckan är framme?

Värdskap

Vikten av ett gott värdskap. Jag är ansiktet utåt. På jobbet, på fritiden, i sociala medier. Bemötande, agerande och kroppsspråk.

Att vara ledare

Vem är jag i min ledarroll? Hur kan jag bli en bättre ledare? Hur skapar jag ett tryggt och positivt inlärningsklimat?

För medlemmar och/eller elever

Föreläser om ett, ev er valt ämne. Exempelvis hästkunskap, självkänsla, gruppdynamik. Vid efterfrågan av er eget valt ämne, välkommen att kontakta mig för dialog. 

För skolor 
(hästgymnasium, ridlärarutbildningar och liknande)

Föreläsning i skola

Föreläsningen riktar sig till elever. Se valbara ämnen under "Hästnäring", om att vara egen företagare, eller efter era önskemål och behov.

För övriga idrottsföreningar och ledare

Värdskap (se innehåll ovan)

Att vara ledare (se innehåll ovan)

Bokförsäljning

"Ridlärare i praktiken -en bok för dig som undervisar ridelever". Boken ger förslag på hur man kan lägga upp teori- och ridlektioner, samt ger tips på hur du kan kommunicera med dina elever och bli en bättre ledare. Beställ ditt exemplar här (pris 189kr, eventuell frakt tillkommer.)

Föreläsningsserie

Jag skräddarsyr föreläsningsserie för ridskolepersonal, bland annat undervisningsmetodik, terminsplanering, verksamhetsutveckling och ergonomiskt stallarbete. Föreläsningsserien kan skräddarsys efter behov och önskemål från er.